Tidssynkronisering mot NTP i Windows Server 2012

0
4227

Kör Powershell som administrator (Start -> Sök upp Powershell -> Högerklicka och Kör som administratör)

För att ta reda på vilken server som är huvudserver kör du kommandot

[System.DirectoryServices.ActiveDirectory.Forest]::GetCurrentForest().RootDomain.PdcRoleOwner.Name

Om det är servern du är inne på kan du fortsätta med kommandona nedanför:

  1. w32tm.exe /config /manualpeerlist:”0.se.pool.ntp.org 1.se.pool.ntp.org 2.se.pool.ntp.org 3.se.pool.ntp.org” /syncfromflags:manual /reliable:YES /update
  2. w32tm.exe /config /update
  3. Restart-Service w32time

För att visa konfigurationen

w32tm /query /configuration

Och för att visa information

w32tm /query /status

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here